Nová Vianočná tradícia Midasu – Zákaz PVP súbojov

Nesiem vám noviny, z Addolanskej doliny, pozor dajte! Na nebi sa objavila jasná hviezda, ktorá všetkým hráčom zvestuje, že sa nám v Betleheme v jasličkách na slame narodil spasiteľ Ježiško.

K Ježiškovi sa vybrali spolu s darmi štyria králi – Gašpar, Melichar, Baltazár a kráľ Midas. Ten dal po celom kráľovstve vyhlásiť, že pokiaľ bude s ostatnými kráľmi hľadať Ježiška, prísne zakazuje vo svojom kráľovstve akékoľvek krviprelievanie.

Z tohto dôvodu v čase od 21.12.2021 až do 28.12.2021 sa na RPG a Survival serveri zakazuje akékoľvek krviprelievanie, vraždenie, zabíjanie medzi hráčmi, ako pripomienka toho, že Vianoce sú sviatky pokoja, mieru, radosti a vzájomnej spolupatričnosti. Zároveň sa na RPG serveri na uvedený čas vypína aj PVP v Addolane, aby vás ten čert nepokúšal. Akékoľvek porušenie tohto zákazu bude mať za následok ban. (toto sa netýka dohodnutých súbojov v aréne)

Nezabúdajte prosím, že Vianoce sú zároveň časom odpúšťania, vzájomnej spolupatričnosti a pomoci druhým. Kráľ Midas preto výslovne žiada, aby klany FAL a AVA z RPG serveru odložili svoje spory a spoločne si sadli k virtuálnemu štedrovečernému stolu a poďakovali za to, že majú teplo domova, lásku svojich rodičov a blízkych, že sú zdraví a môžu sviatky sláviť doma. Toto obdobie je posvätným obdobím a ako také, je to príležitosť odpustiť si staré hriechy a začať od začiatku.Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!