Alkohol & Omamné látky

ALKOHOL


Dôležité upozornenie: Server MidasCraft ani jeho vlastníci v žiadnom prípade nenavádzajú nikoho na požívanie alkoholických nápojov. Každý, kto používa túto našu hernú funkciu, vyjadruje súhlas s tým, že dosiahol vek 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony. Osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov, sa musia preukázať písomným potvrdením zákonného zástupcu. Plugin je určený predovšetkým na zábavu, nie na podporu alkoholizmu, či predaj alkoholu.

 


Alkohol je bežnou súčasťou sveta dospelých. Preto sa Kráľ Midas rozhodol, že v MidaPolise zruší prohibíciu na alkohol a všetkým hráčom nad 18 rokov umožní jeho požívanie. Hráči majú možnosť pripravovať si alkohol a následne ho predávať podľa svojho uváženia v shopoch.

Varenie alkoholu

Na to, aby ste mohli variť alkohol, budete potrebovať ohnisko s kotlom (Cauldron) na jeho vrchu, pričom pod ním sa bude nachádzať oheň horiaci na netherrack bloku. Následne stačí, ak už len do kotla pridáte vodu a ingrediencie potrebné na uvarenie alkoholického nápoja podľa receptu. Keď toto všetko zmiešate, odsledujte si v receptári čas, ako dlho sa má daný alkohol variť. Aby ste si to nemuseli stopovať ručne, v hre vám stačí kliknúť na variaci kotol hodinkami. Následne stačí, ak z kotla naberiete 3 prázdne fľašky s uvarenou tekutinou.

Niektoré recepty vyžadujú ďalšiu úpravu v podobe destilácie, ktorú urobíte tak, že použijete klasický Brewing Stand poháňaný Blazepowderom a na miesto, kde zvyčajne dávate ingrediencie, vložíte Prášok z Glowstone (Glowstone dust). Tekutinu nechajte destilovať toľkokrát, koľko je potrebné.

V prípade, že to recept vyžaduje, vložte pripravený nápoj do dreveného barrelu, ktorý sa musí zhodovať s drevom požadovaným v recepte a nechajte ho tam odležať toľko rokov, koľko je potrebné.

Upozornenie: Nedodržanie receptu, minutáže, počtu detsilácií, či veku v barreli má za následok úplné zničenie nápoja. To platí aj v prípade, že necháte nápoj v Barreli veľmi dlho.


Pitie alkoholu

Väčšina nápojov, ktoré sú hráčom k dispozícii, obsahujú určitú hodnotu alkoholu, ktorá môže spôsobiť, že sa hráč v hre opije. To môže mať za následok dočasné vedľajšie efekty ako zmätenosť, oslepenie, zvracanie, či zníženú schopnosť súvisle hovoriť a pod. Dokonca je možné, že v prípade, ak sa veľmi opijete, server vás vyhodí z hry a nebudete schopní sa prihlásiť, kým vám hladina alkoholu neklesne. Na to, aby ste sa chránili pred silnými účinkami alkoholu, vám odporúčame, aby ste jedli dostatok chleba a pili veľa mlieka.


Sudy

Nápoje dozrievajú v špeciálnych sudoch (barreloch), ktoré si musí hráč vyrobiť sám pre seba a pre svoju potrebu. Niektoré typy alkoholu dokonca vyžadujú konkrétny typ sudu (viď podľa receptov nižšie). V zásade existujú dva typy sudov, ktoré môžete vytvoriť – veľký a malý.

Malý Sud

Na jeho postavenie potrebujete 8 drevených schodov, rozmiestnených do tvaru Sudu. Následne umiestnite ceduľku na pravú dolnú stranu sudu, kde do prvého riadku napíšete text “Barrel”. Informácia v chate vám následne potvrdí úspešné postavenie sudu. Potom je potrebné kliknúť pravým tlačítkom na ceduľku a vnútro suda sa vám otvorí. Napokon už len stačí doňho vložiť požadovaný potion a nechať ho uležať. Malý sud obsahuje 9 slotov.

Veľký Sud

Na jeho postavenie potrebujete 5 plotov, 16 drevených schodov, 18 drevených dosiek, postavených do tvaru Sudu. Následne umiestnite ceduľku na pravú dolnú stranu sudu, kde do prvého riadku napíšete text “Barrel”. Informácia v chate vám následne potvrdí úspešné postavenie sudu. Potom je potrebné kliknúť pravým tlačítkom na ceduľku a vnútro suda sa vám otvorí. Napokon už len stačí doňho vložiť požadovaný potion a nechať ho uležať. Veľký sud obsahuje 27 slotov.


Recepty

Väčšina nápojov, ktoré sú hráčom k dispozícii, obsahuje určitú hodnotu alkoholu, ktorá môže spôsobiť, že sa hráč v hre opije. To môže mať za následok dočasné vedľajšie efekty ako zmätenosť, oslepenie, zvracanie, či zníženú schopnosť súvisle hovoriť a pod. Dokonca je možné, že v prípade, ak sa veľmi opijete, server vás vyhodí z hry a nebudete schopní sa prihlásiť, kým vám hladina alkoholu neklesne. Na to, aby ste sa chránili pred otravou alkoholom, môžete použiť na zmiernenie jeho účinkov chlieb alebo mlieko.

Upozornenie: 1 rok v sude sa rovná približne času 20 minút v reálnom živote a čase.

Názov Ingrediencie Čas varenia v kotli Destilácia Počet destilácií Dozrievanie v sude Počet rokov v sude Druh sudu Náročnosť Efekt
Jemné pšeničné pivo 3x Obilie (wheat) 8 minút 1 BirchWood Sud Jednoduché
Svetlé pivo 6x Obilie (wheat) 8 minút 3 Oak Wood Sud Stredne náročné
Tmavé pivo 6x Obilie (wheat)
3x Apple
8 minút 8 Oak Wood Sud Stredne náročné
Lahodná medovina 6x Sugar Cane 3 minúty 4 Oak Wood Sud Stredne náročné
Kvalitná sladká medovina 6x Sugar Cane, 2x Apple 4 minúty 4 Spruce Wood Sud Stredne náročné Water Breathing
Zlatý rum 14x Sugar Cane 5 minút 5 14 Spruce Wood Sud Ťažké Fire Resistance, Poison
Ruská vodka 10x Potato 15 minút 7 Ťažké Weakness, Poison, Water Breathing
Silný Absinth 16x Grass, 16x Cocoa Beans 5 minút 20 Ťažké Poison, Speed
Červené víno 5x Betroot, 1x Apple 5 minút 20 DarkOak Wood Sud Ťažké FireResistance, Heal, Weakness
Strieborná tequila 9x Cactus, 3x Iron Ingot, 3x Iron Nugget 5 minút 5 7 DarkOak Wood Sud Veľmi ťažké Fire Resistance, Poison, Weakness
Zlatá tequila 9x Cactus, 3x Golden Apple, 3x Gold Nugget 10 minút 5 14 DarkOak Wood Sud Veľmi ťažké Fire Resistance, Poison, Regeneration
Tatranský čaj 5x Brown mushroom, 5x Red Mushroom, 3x Waterlily 20 minút 5 DarkOak Wood Sud Veľmi ťažké Fire Resistance, Poison, Regeneration

Vyšpecifikovanie niektorých pojmov

  • Osoby mladšie ako 18 rokov MÔŽU požívať alkoholické nápoje so súhlasom a vedomím zákonného zástupcu.
  • Výnimku na požívanie alkoholického nápoja osobe mladšej ako 18 rokov MÔŽE NA ZÁKLADE DOHODY a v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť iba majiteľ serveru po splnení ním stanovených podmienok.
  • V prípade akýchkoľvek pochybností o veku hráča má hráč povinnosť dôveryhodným spôsobom dokázať po vyzvaní členom A-teamu svoj vek.

Omamné a psychotropné látky

S príchodom Pašeráka Viratusa sa na serveri objavili aj jedy, prekurzory a omamné a psychotropné látky. Aj napriek tomu, že sa admin teamu nepodarilo zatiaľ jednoznačne preukázať ich výrobu a distribúciu práve Viratusom, po porade vedenia sa rozhodlo, že prechovávanie, požívanie a obchodovanie s týmito látkami je zakázané. Ak sa vám teda podarí nejakým spôsobom získať túto látku, mali by ste byť veľmi opatrní, aby ju u vás v inventári nenašiel žiaden člen admin teamu. Trest za prechovávanie, požívanie alebo distribúciu omamných a psychotropných látok je veľmi veľký. Admin team zároveň intenzívne pracuje na tom, aby zozbieral dostatok dôkazov proti Pašerákovi Viratusovi.

 

Prejsť na panel nástrojov