Fórum

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Žiadosť o unban

Váš herný nickname: Ariagon
Váš vek: 19
Server na ktorom ste ban dostali: BungeeCord
Dátum banu: 28.7.2020
Dôvod banu: Obchádzanie banu, bezpečnostná hrozba serveru, toxicita

Administrátor, ktorý ban udelil: Administrator
Bol podľa vás ban oprávnený? Podľa mňa ban oprávnený nebol, vysvetlenie nižšie

Čo vás viedlo k porušeniu pravidiel: Nie som si vedomý, že by som na nicku Ariagon porušil hociktoré pravidlo, takže ban nebol oprávnený
Prečo by sme mali unbanovať práve vás? Lebo chcete hráčov a pri takomto tempe tu nikto nebude hrať, viem že server ma motto "server pre slušných hráčov" a mám pocit že tejto položke vyhovujem, to že mám nejaké nezhody s majiteľom serveru neznamená že som sa ako hráč previnil voči serveru.
Chcete k žiadosti o unban niečo dodať?

Ban som neobchádzal, tento účet bol schválený, o bane na mojom nicku som nevedel pôvodne, keďže za svoj pôvodoný nick už moc nehrávam, prišiel som na server a dostal ihneď permaban za obchádzanie banu, ktorý som ževraj dostal a ani som o ňom nevedel.

Neviem ako by som mohol byť bezpečnostnou hrozbou pre server, vylučuje sa mi to s mojím postavením na serveri.

 

Na serveri nie je povolené používanie VPN, ktoré si v rámci svojho pripojenia využil, konkrétne išlo o VPN adresu spoločnosti Hicoria, ktorú sme identifikovali.

Vzhľadom na to, že za iný účet ti bol udelený IP ban, ban sa vzťahuje aj na tento účet.

Žiadosť o unban sa zamieta.

Lock.

Cestu si nájdem, alebo spravím... ~Hannibal~

Áno priznávam, použil som VPN ktorú som používal skoro vždy na pripojenie sa (občas som zabudol) na server za tento nick ale s toutou skutočnosťou si bol oboznámený a v danom čase si s tým nemal žiaden problém, takže neviem aký problém je s tým teraz, nebol som upozornený, že si zmenil názor na to aby som ju používal.

 

A rovno žiadam o vyjadrenie sa druhého člena vedenia k tejto žiadosti o unban, nakoľko ty si dal mi dal ban  a preto by mal toto rozhodnutie schváliť druhý člen vedenia.

Nie som uzrozumený s tým, prečo by malo byť rozhodnutie druhého člena vedenia nadriadené rozhodnutiu majiteľa serveru. Napriek tomu však moje rozhodnutie prehlasujem za konečné a platné a to na základe:

§ 142 O konečnom vybavení žiadosti o unban rozhoduje člen vedenia serveru, ktorý rozhodne o udelení alebo neudelení unbanu.

v súbehu s

§ 150 V druhostupňovom konaní rozhoduje o veci člen vedenia serveru.

a

§ 151 Pokiaľ ide o odvolanie voči rozhodnutiu člena vedenia serveru, celé konanie sa preberá ako druhostupňové konanie.

a keďže ide o druhostupňové konanie a nie je v Rozšírených pravidlách serveru špecifikované, ktorý člen vedenia serveru o veci rozhodne, rozhodujem o nej obligatórne ja.

Odôvodnenie: Svoje správanie si si mal zvážiť predtým, ako ti bol udelený ban. Nikto nepopiera tvoje zásluhy na rozvoji serveru, ale zároveň sa aj tu ukazuje tvoje preukázateľné toxické správanie. Keďže som vlastníkom serveru MidasCraft, mám právo obmedziť vstup ľuďom o ktorých rozhodnem ja - bohužiaľ server nie je verejnou inštitúciou, ale súkromným vlastníctvom. To by si si mal ujasniť aj v budúcnosti pri hre na iných serveroch.

 

Cestu si nájdem, alebo spravím... ~Hannibal~

ok

Prajem veľa úspechov v ďalšom osobnom a pracovnom živote! 🙂

Cestu si nájdem, alebo spravím... ~Hannibal~