Jetpacky

Jetpacky sú jedinečnou súčasťou nášho serveru. Myslíme si totiž, že nie je celkom v súlade so zásadou fair-play dávať hráčom nobmedzený fly na serveroch, no rozumieme ich potrebe občas si zaletieť po nejaký blok. Nuž, aj na to sme mysleli. Všetko má však svoju cenu!

Aktuálne vám ponúkame tri druhy jetpackov, ktoré si môžete od obchodníka na spawne kúpiť za cenu 128 Hlasovacích žetónov! Akonáhle si jetpack zakúpite, môžete ho začať používať! Ale pozor! Môžete používať iba jetpack skupiny, ktorú máte priradenú, čiže Hráči – Hráčsky Jetpack, Donatori – Donator Jetpack atď., pričom v prípade, že vám vyprší Donate, môžete si tento Jetpack bezplatne vymeniť u obchodníka. Jetpack je zároveň možné opraviť si za príslušný materiál, ale pozor – opravený Jetpack vám obchodník už nemusí prijať kvôli jeho zmeneným vlastnostiam a pre jeho zmenené vlastnosti musíte kontaktovať administrátora.


Jetpack aktivujete tým, že si ho nasadíte na seba a urobíte dvojskok. Rovnakým spôsobom ho aj vypnete. Palivom do jetpacku je Coal, pričom každý jetpack má odlišnú spotrebu coalu. V praxi to znamená, že na to, aby ste mohli lietať s jetpackom, musíte mať v inventári dostatok UHLIA, ktoré sa vám za určitý čas letu vždy odpočíta. Ak vám uhlie dôjde uprostred letu, máte problém.

2
2
Cobblestone + Charcoal = Coal

Jetpack má 3 rýchlostné stupne. Základnou rýchlosťou každého jetpacku je rýchlosť 0.2, ktorou letíte vpred. Rýchlosť ovládate pomocou kláves SHIFT (spomalenie) a CTRL (zrýchlenie). Ponúkame vám aj prehľad jednotlivých jetpackov:

Názov Jetpacku Spotreba paliva Pomalá rýchlosť Normálna rýchlosť Rýchla rýchlosť
Hráčsky 1 coal / 2 sec 0.2 0.2 0.2
Donator 1 coal / 3 sec 0.1 0.2 0.3
Donator+ 1 coal / 4 sec 0.1 0.2 0.3