Klany

Na našom serveri existuje možnosť pridať sa do jedného z dvoch klanov, ktoré sa nachádzajú na serveri. Hráči, ktorí sa rozhodnú nevstúpiť do žiadneho z klanov, budú vyhostení z kráľovstva a stanú sa z nich vyvrheli.


Všeobecné informácie

Hráč má na výber spomedzi dvoch hlavných serverových klanov. Pokiaľ sa hráč rozhodne pre vstup do jedného z klanov, nie je možné tento klan zmeniť, iba na základe výnimky udelenej majiteľom serveru alebo ako poďakovanie za podporu pre server. Hráč má právo zostať neutrálny a byť označený za vyvrheľa, avšak sa to neodporúča. Každý týždeň sa v pravidelných intervaloch konajú medzi klanmi klanové vojny (bližšie info…). Klan, ktorý zvíťazí v klanových vojnách, má právo využívať klanové výhody v podobe rôznych buffov. Aktuálne sú dostupné nasledujúce buffy:

 • 1 bod – efekt: Night Vision I
 • 5 bodov – efekt: Fire Resistance I.
 • 10 bodov – efekt: Jump I.
 • 15 bodov – efekt: Haste I.
 • 20 bodov – efekt: Regeneration I.
 • 25 bodov – efekt: Speed I.

Súčasne môže byť aktívny iba jeden efekt. Body zbiera klan za víťazstvo v klanových vojnách. Klanové buffy sa vždy spúšťajú vždy v piatok o 00:00 a končia v nedeľu o 23:59.

UPOZORNENIE: Vaše členstvo v klane neznamená, že musíte BOJOVAŤ V KLANOVEJ VOJNE, ale členstvo v klane ovplyvňuje, akým smerom sa bude vyvíjať vaša postava, teda ovplyvňuje RPG prvok a zároveň vám odomkne novú príbehovú líniu plenia questov. Viac info čítajte v časti o princípe klanových vojen.

Príklad priradenia bonusových štatistík a vývoja postavy:

Každý hráč, ktorý sa nachádza u vyvrheľov, má v základe 9 srdiečok. Po vstupe do niektorého z klanov sa mu táto hodnota automaticky zvýši na 12 srdiečok. To znamená, že keď Vanilla hodnota minecraftu je nastavená na 10 srdiečok, hráč, ktorý nie je v klane, má – 1 srdiečko a hráč, ktorý sa pridá ku klanu, má automaticky + 2 srdiečka. Hodnota srdiečok a celkové hodnoty sa vždy východiskovo počítajú od Vanilla hodnoty Minecraftu.

A zároveň je dôležité si uvedomiť, že si treba pocitivo zvoliť klan, do ktorého sa chcete pridať. Upozorňujeme ale, že členstvo v klane nepridáva žiadne negatívne efekty, ale iba bonusové hodnoty, ktoré sú pre každý klan oproti Vanilla Minecraftu zvýšené o inú úroveň.

Príklad výberu klanu podľa schopností:

Hráči xyz a 123 sa rozhodnú, že už nechcú byť vyvrheľmi a chcú sa pridať do niektorého z klanov. Hráč xyz sa rozhodne, že sa chce pridať k Zatrateným asasínom a opustí vyvrheľov. Automaticky sa mu zvýši jeho rýchlosť o + 0.020, pridá sa mu + 0.5 armor a zároveň mu pribudnú 3 srdiečka (pretože oproti vyvrheľom ich bude mať + 3 ale východzia hodnota sa počíta z Vanilla Minecraftu). Avšak hráč 123 sa rozhodne, že sa pridá k Strážcom kameňa, a tak sa mu automaticky zvýši jeho rýchlosť o + 0.018, pridá sa mu + 1.0 Armoru a a zároveň mu pribudnú 3 srdiečka (pretože oproti vyvrheľom ich bude mať + 3 ale východzia hodnota sa počíta z Vanilla Minecraftu). Ako vidíte, hráči Asasínov dostávajú bonus v podobe väčšej rýchlosti oproti Vanilla Minecraftu a hráči Strážcov zase bonus v podobe lepšieho opancierovania (pričom aj jednému aj druhému klanu sa zvyšuje aj rýchlosť aj pancierovanie, ibaže o iné hodnoty). To znamená, že hráči asasínov budú rýchlejší ako Vanilla hráč Minecraftu (v tomto prípade je Vanilla hodnotou na rýchlosť hodnota, ktorú má vyvrheľ), bude mať o +0.5 lepší armor ako vyvrheľ, a bude mať aj viac zdravia. Naopak, strážcovia budú mať lepší armor ako Vanilla hráč Minecraftu (v tomto prípade je vanilla hodnotou na rýchlosť hodnota, ktorú má vyvrheľ) o +1.0, budú rýchlejší o 0.018 ako vyvrheľ a budú mať aj viac zdravia.


Strážcovia kameňa

Strážcovia kameňa sú starým klanom, ktorý pôvodne slúžil ako bojový oddiel kráľa Midasa. Po skončení Veľkej vojny sa však kráľ rozhodol, že ich služby nie sú naďalej potrebné, a preto ich rozpustil. Strážcovia kameňa však takéto správanie odmietli a vybrali sa prehľadávať každé zákutie v kráľovstve v snahe nájsť pradávnu relikviu, skrytú v bájnom kameni. Tú sa im nakoniec podarilo odhaliť. Keďže majú takmer nedobytné sídlo, investovali viac vedomostí do rozvoja epickej zbroje, čo sa však odrazilo na ich kondícii.

Klanové výhody:

 • Maximálne zdravie: + 2 srdiečka (dohromady 12 srdiečok)
 • Armor: + 2.0
 • Rýchlosť: + 0.018
 • Môžu sa zúčastniť klanových vojen
 • Môžu využívať klanové výhody a buffy
 • Majú prístup ku klanovým questom
 • Majú šancu v klanových vojnách získať z truhiel špeciálne legendary vybavenie a priniesť si ho domov
 • Majú šancu na zisk Časti technických nákresov pri výhre klanovej vojny

Zatratení asasíni

Zatratení asasíni boli kedysi špeciálnymi jednotkami, ktoré kráľ Midas nasadzoval predovšetkým do elitných bojov a na záškodnícku činnosť. Po skončení veľkej vojny boli rozpustení a zakázaní, avšak odpadlíci sa rozhodli usídliť sa na hrade neďaleko MidaPolisu, aby ich kráľ Midas mohol v prípade potreby povolať v najťažšej hodine. Aktuálne sú najväčšími rivalmi Strážcov kameňa, s ktorými súperia o získanie priazne u kráľa Midasa. Asasíni sa spoliehajú predovšetkým na svoju rýchlosť, avšak ich pohybová aktivita im neumožňuje mať pri sebe odolnejšie brnenie. Svoju rýchlosť však dokážu využiť efektívne v boji.

Klanové výhody:

 • Maximálne zdravie: + 2 srdiečka (dohromady 12 srdiečok)
 • Armor: + 1.0
 • Rýchlosť: + 0.020
 • Môžu sa zúčastniť klanových vojen
 • Môžu využívať klanové výhody a buffy
 • Majú prístup ku klanovým questom
 • Majú šancu v klanových vojnách získať z truhiel špeciálne legendary vybavenie a priniesť si ho domov
 • Majú šancu na zisk Časti technických nákresov pri výhre klanovej vojny

Vyhnanci/Vyvrheli

Ide o ľudí, ktorí nie sú členmi žiadneho klanu a rozhodli sa dobrovoľne ostať neutrálnymi. Avšak neutralita má svoju cenu a to sa odrazilo nielen na ich výzbroji, ale aj na ich zdraví.

Nevýhody:

 • Na vyvrheľov môže byť zo strany niektorého z klanov vypísaná finančná odmena
 • Vyvrheli sa nemôžu zúčastniť klanových vojen
 • Vyvrheli nemôžu využívať klanové výhody a buffy
 • Vyvrheli nemajú prístup ku klanovým questom

Klanové vojny

Medzi Strážcami kameňa a Zatratenými Asasínmi sa každý týždeň konajú klanové vojny, v rámci ktorých sa hráči prihlásení do klanu zapoja do PVP súbojov so svojimi protivníkmi na špeciálne upravenej mape. Víťazný klan vždy získa pozitívny bod, na základe ktorého bude môcť aktivovať jeden z dostupných buffov pre všetkých členov klanu na nasledujúci víkend. Bude pritom platiť rovnica, že čím viac nazbieraných bodov, tým lepší buff sa klanu odomkne. Naopak, porazený klan nedostane žiadny buff, a teda ani žiadnu klanovú výhodu po celý nasledujúci týždeň.

Čo je však potrebné povedať, je, ŽE NIKTO VÁS NENÚTI BOJOVAŤ V KLANOVÝCH VOJNÁCH a všetko ostatné budete môcť hrať aj naďalej. Avšak svojou účasťou v klane získate vaše súčasné atribúty, pričom si mierne vylepšíte buď rýchlosť alebo brnenie. Veľkým plus sú však buffy, ktoré vám dajú výhodu pre celý klan. Princíp buffov funguje nasledovne:

Príklad fungovania buffov:

Ak váš klan zvíťazí v klanových vojnách napríklad 10-krát, VŠETCI HRÁČI V KLANE získajú výhodu v podobe “Fire Resistance I.” Ak váš klan vojnu nevyhrá, nezískate žiadnu výhodu.

Čo sa týka klanových vojen, NIE KAŽDÝ HRÁČ SA ZÚČASTNÍ KLANOVEJ VOJNY, ale na to, aby ste sa zúčastnili klanovej vojny, sa musíte do nej prihlásiť príkazom /klan valka join. Ak sa príkazom neprihlásite, klanovej vojny sa nezúčastníte a pamätajte si, nikto vás do účasti na klanovej vojne nemôže nútiť. Váš klan si môže vybrať napríklad 5 ľudí, ktorí sa prihlásia do klanovej vojny a budú za váš klan bojovať ako reprezentácia. Dokonca je systém nastavený takým štýlom, že v prípade, že jeden klan má viac hráčov, ktorí sa chcú zúčastniť vojny, automaticky upraví počet hráčov v druhom klane, aby počet hráčov v čase konania klanovej vojny bol ROVNAKÝ.

Pre lepšie pochopenie fungovania klanových vojen opäť uvediem príklad:

Príkad prihlasovania do klanovej vojny: 

Klan zatratených asasínov bude mať do klanovej vojny prihlásených 5 reprezentantov. Klan Strážcov kameňa zase prihlási 10 reprezentantov. Klanovej vojny sa dohromady zúčastní teda 10 hráčov (aj napriek tomu, že ich je prihlásených 15) – 5 hráčov od Asasínov a ďalších 5 od Strážcov kameňa (tých 5 sa vyberie náhodným výberom spomedzi 10 reprezntantov Strážcov kameňa)

Priebeh klanovej vojny je jednoduchý. Systém najskôr porovná, či sú klany vyvážené a pokiaľ má jeden klan viac hráčov než druhý, automaticky sa upraví ich počet. Hráči sa nachádzajú v čakacom lobby a v čase štartu klanovej vojny sú hneď presunutí do sveta klanových vojen.  Tam sa so svojimi spolubojovníkmi spawnú v základni klanu v danom svete. Hráči bojujú v klanovej vojne so svojimi vlastnými zbraňami a brnením, pričom je zaručené, že v prípade smrti neprídete o XP skúsenosti ani o obsah inventára (musíte si však strážiť durabilitu brnenia). Každý hráč má v klanovej vojne 3 životy, po tom ako ho jeho protivník eliminuje 3-krát po sebe, automaticky z klanovej vojny vypadáva. Zároveň je možné na bojisku naraziť na bedne s lootom, ktoré môžete využiť, pričom loot z klanových vojen vám, samozrejme,  ostáva aj po jej skončení.

Víťazom klanovej vojny sa stáva klan, ktorý eliminuje všetkých protivníkov z protiklanu. Víťazstvom v klanovej vojne sa klanu automaticky pripočítava 1 buff point, ktorý sa ukladá do štatistík klanu.


Príkazy

 • /klan valka join – prihlásenie hráča do čakacieho lobby klanových vojen
 • /klan valka leave – odhlásenie hráča z čakacieho lobby klanových vojen
 • /klan stats [hrac] – informácie o tom, v akom klane sa hráč nachádza
 • /klan info Asasini – informácie o klane Zatratených Asasínov
 • /klan info Strazcovia – informácie o klane Strážcov Kameňa
 • /klan chat – zapnutie / vypnutie klanového chatu
 • /klan buffes – informácie o buffoch pre klan