Kone

Horses / Kone

S prírastkom nových svetov na Midase nám pribudli aj kone. Kôň sa odteraz stane vašim najbližším parťákom, bez ktorého sa v Addolane ani nepohnete. Niektoré druhy koní sú rýchle, avšak majú menšiu skákaciu schopnosť. Iné zase vedia veľmi dobre skákať, ale naopak sa to odrazilo na ich rýchlosti. Preto s koňmi dorazili aj nové výhody pre [D] Donatorov a [D+] Donatorov+. Tieto ranky si totižto dokážu privolať špeciálne kone. Tie sú rýchlejšie a dokonca aj majú viac životov. [D+] Donator+ si dokonca môže svojho koňa farebne pomenovať!

Ako si skrotiť a vycvičiť koňa?

Pokiaľ nájdete koňa, ktorý voľne behá v prírode, kliknite naňho premenovaným nametagom. Váš kôň sa vám následne schová do virtuálnej stajne, v ktorej môžete mať maximálne 2 kone. Kedykoľvek si ho môžete privolať pomocou príkazu /horses s [meno_koňa] a musíte počkať 10 sekúnd – nehybne stáť na mieste, v opačnom prípade sa vám príkaz na privolanie koňa zruší.

Donator Horses

Pokiaľ si zakúpite Donatora či Donatora+, môžete získat svojho koňa. Stačí zájsť do Tripolisu, do tajnej zóny. Tam sa dostanete kľúčom, ktorý získate u recepčnej Adriány. Následne stačí ísť do príslušnej miestnosti a stlačiť tlačidlo.

Donator+ si dokonca môže svojho koňa pomenovať farebne, stačí ak pred meno koňa napíše príslušný farebný tag. Meno teda bude vyzerať v tvare &aKoníček, čo spôsobí, že meno koňa bude svetlozelené.

Príkazy

Zoznam všetkých príkazov: /horses help
Privolávnie koňa: /horses summon [meno_koňa]
Zmazanie koňa zo stajne: /horses delete [meno_koňa]
Poslanie koňa späť do stajne: /horses dismiss [meno_koňa]
Zobrazenie všetkých vašich koní: /horses list
Premenovanie koňa: /horses rename [stare_meno_kona] [nove_meno_kona] alebo za pomoci nametagu.