Náhrobky

Náhrobky

Ako to už býva, smrť a život sú večným kolobehom nielen života, ale aj nášho serveru. K umieraniu patrí aj hrob, truhla a lúčenie sa s vecami. A rovnako je tomu aj na našom serveri.

Vo svetoch, kde je voľné PVP a nie je nijak obmedzené sa vytvárajú po smrti hráča náhrobky. Ide o špeciálnu chestku s hologramom, ktorej úlohou je optimalizovať výkon serveru (predmety sa neváľajú voľne po zemi a teda sa nedespawnú po 48 sekundách) ale sú na čas 120 sekúnd uložené v chestke, ktorá reprezentuje váš náhrobok.

Váš náhrobok je prvých 30 sekúnd po vašej smrti zapečatený a zabezpečený pred tým, aby ho niekto vykradol. Počas tejto doby máte čas na to, aby ste sa vrátili k svojmu hrobu.

Túto chestku môžete 30 sekúnd po vašej smrti otvoriť IBA VY. Aby však zostala zachovaná zásada fair-play, pokiaľ sa po 30 sekundách nevrátite ku svojej chestke, môže ju vylootiť ktorýkoľvek iný hráč – napríklad váš vrah.

Po 30 sekundách dôjde k otvoreniu vášho hrobu a ktokoľvek, kto otvorí váš náhrobok má šancu získať vami držané itemy.

V rámci náhrobku sa ukladajú nasledujúce:

  • itemy, ktoré máte v čase smrti v inventári
  • skúsenosti, ktoré máte v čase smrti pri sebe (pozor! v tomto prípade sa vám tam skúsenosti uložia aj v prípade že máte aktivovanú funkciu “XP aj po smrti”)

V rámci náhrobku sa neukladajú nasledujúce:

  • itemy, ktoré máte v batohu – aj naďalej vám ostanú v batohu
  • itemy, ktoré máte v enderchestke – aj naďalej vám ostanú v enderchestke