Whitelist


Prístup na MidasCraft whitelist servery je považovaný za výsadu, nie za právo. Prístup na tieto servery nie je vymáhateľný ani nárokovateľný a o prístupe hráča na server sa rozhoduje podľa individuálnych kritérií a iných individuálnych predispozícií.

Upozornenie: V prípade zamietnutia vašej žiadosti na konkrétny server je možné novú žiadosť o pridanie na Whitelist podať najskôr o 30 dní odo dňa zamietnutia predchádzajúcej žiadosti. V prípade zamietnutia aj druhej žiadosti, hráč stráca nárok na  podanie ďalšej žiadosti na daný server.


Čo pri podávaní prihlášky zohľadňujeme:

Čo zohľadňujeme (čo vám môže pomôcť) Čo nezohľadňujeme (čo vám nemôže pomôcť)
✅ Celkové správanie hráča v súčasnosti ale aj minulosti ⛔ Či hráč prispel na prevádzku serveru
✅ Tresty, ktoré boli hráčovi udelené ⛔ Individuálne žiadosti podávané cez súkromné správy
✅ Nahlasovanie chýb serveru a podpora jeho fungovania ⛔ Spamovanie členov ateamu alebo vedenia serveru
✅ Členstvo v admin teame nášho serveru (ExAdmini a pod.) ⛔ Toxické, arogantné alebo správanie v rozpore s dobrými mravmi

Prihláška na whitelist

! Pre podanie žiadosti o pridanie na WhiteList je nutné byť prihlasený a mať prepojený profil s herným účtom !